Wybory samorządowe wciąż trwają dla części obywateli w Polsce. Druga tura obejmie głosowanie w 748 gminach, które jeszcze nie wybrały swoich lokalnych przedstawicieli. W czterech z nich jest tylko jeden kandydat. 7 kwietnia oddano prawie 200 tysięcy nieważnych głosów[1], dlatego przypominamy, jak zrobić to poprawnie.

Jak oddać ważny głos?

21 kwietnia lokale wyborcze, zgodnie z kodeksem wyborczym, będą czynne w godzinach 7.00-21.00. Pamiętajmy, by tak zaplanować wizytę w komisji, by zmieścić się w tym przedziale czasowym.

Każdy uprawiony do głosowania dostanie tylko jedną kartę, na której znajdą się nazwiska dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali największą liczbę głosów, ale żaden z nich nie przekroczył progu 50 procent.

Wyjątkiem będą cztery gminy, w których jest tylko jeden kandydat. W takim wypadku powinniśmy oddać swój głos przy jednym z pól oznaczonych słowem „TAK” lub „NIE”. Aby kandydat został wójtem lub burmistrzem, musi otrzymać więcej niż 50 procent ważnie oddanych głosów na „TAK”.

Niezależnie od liczby kandydatów, nasz wybór oznaczamy znakiem „X” w odpowiedniej kratce. Oddany głos będzie nieważny, jeśli:

  • nie postawimy znaku „X” przy żadnym nazwisku lub polu,
  • postawimy „X” w kratce przy nazwiskach obydwóch kandydatów lub obu polach,
  • postawimy inny znak niż „X”,
  • zakreślimy kratkę przy nazwisku kandydata na przykład okręgiem,
  • zamalujemy kratkę.

Pamiętajmy, że na dole każdej karty powinna znaleźć się informacja o tym, jak głosować. Należy także zwrócić uwagę na to, by na każdej z nich widniała pieczęć komisji wyborczej. Jeśli jej nie ma, należy niezwłocznie zgłosić to komisji wyborczej w danym lokalu. W przeciwnym wypadku oddany głos również będzie nieważny.

Cisza wyborcza przed II turą

W przypadku drugiej tury wyborów samorządowych 2024 cisza wyborcza będzie obowiązywać od północy z 19 na 20 kwietnia do zakończenia głosowania w dniu 21 kwietnia. Cisza wyborcza dotyczy terenu całego kraju, nie tylko w tych miejsc, gdzie odbywa się ponowne głosowanie

Jak zgłosić dezinformację wyborczą?

W serwisie Bezpieczne Wybory znajduje się zakładka Zgłoś incydent. Poprzez odpowiedni formularz można przekazać tam treści dotyczące wyborów, które wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości. Zachęcamy do kontaktu!

 

[1] Konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 kwietnia 2024 r. Online: https://www.youtube.com/watch?v=bPpBwqfN-as [dostęp: 19.04.2024 r. godz. 10:00]

;
O projekcie
bezpiecznewybory.pl