7 kwietnia w wyborach samorządowych – w odróżnieniu od wyborów parlamentarnych – będzie można zagłosować tylko w miejscu stałego zamieszkania.

Każdy zameldowany obywatel jest automatycznie przypisany do odpowiedniego obwodu głosowania. Wyborca, który mieszka w innym miejscu, niż jest zameldowany, może złożyć wniosek o zmianę stałego obwodu. Wówczas zostanie to wprowadzone do Centralnego Rejestru Wyborców[1].

Wniosek można złożyć osobiście w odpowiednim urzędzie, za pośrednictwem poczty lub przez stronę mObywatel.

W dokumencie powinny znaleźć się:

  • deklaracja obywatelstwa;
  • adres stałego zamieszkania, potwierdzony na przykład: umową najmu, poświadczeniem właściciela mieszkania o tym, że w nim mieszkamy, rachunek za prąd z naszymi danymi.

 

Mimo że nie ma ostatecznego terminu na jego złożenie, należy pamiętać, że zgodnie z przepisami wójt ma pięć dni na jego rozpatrzenie. W praktyce więc można złożyć go później, lecz istnieje ryzyko, że nie dostaniemy odpowiedzi na czas.

W Centralnym Rejestrze Wyborców można sprawdzić także informacje o swoich prawach wyborczych, miejscu, okręgu i obwodzie głosowania oraz poprawność swoich danych.

Osoby przebywające podczas wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych w tym samym województwie, gdzie są zameldowane na stałe, zostaną automatycznie wpisane do spisów wyborców w tych miejscach. Będą one jednak mogły zagłosować tylko na kandydatów do sejmiku województwa (jeśli przebywają poza swoim powiatem) lub na kandydatów do sejmiku województwa i rady powiatu (jeśli przebywają poza swoją gminą).

 

[1] https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-dane-w-centralnym-rejestrze-wyborcow2 [dostęp: 03.04.2024 r.]

 

Źródła:

  1. https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=6BKJhf2PQbQ&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fpulsembed.eu%2F&source_ve_path=MzY4NDIsMzY4NDIsMzY4NDIsMzY4NDIsMzY4NDIsMzY4NDIsMzY4NDIsMzY4NDIsMzY4NDIsMzY4NDIsMzY4NDIsMzY4NDIsMzY4NDIsMjM4NTE&feature=emb_title [dostęp: 03.04.2024 r.]
  2. https://www.pap.pl/aktualnosci/w-wyborach-samorzadowych-glosujemy-w-miejscu-stalego-zamieszkania [dostęp: 03.04.2024 r.]
;
O projekcie
bezpiecznewybory.pl