Dezinformacja wyborcza stanowi kluczowe wyzwanie dla współczesnych demokracji, zakłócając zdolność wyborców do podejmowania w pełni świadomych decyzji i podważając zaufanie do instytucji publicznych. W przypadku wyborów samorządowych skala i zasięg dezinformacji są bardziej skoncentrowane na poziomie lokalnym. Ponadto tematyka fałszywych przekazów może dotyczyć konkretnych kwestii, specyficznych dla danego regionu. Kolejnym aspektem, charakterystycznym dla wyborów samorządowych, jest również fakt, że dezinformacja może być rozpowszechniana za pośrednictwem zamkniętych, lokalnych grup na platformach społecznościowych, co może utrudniać jej wykrycie i ograniczanie.

 

Niniejszy raport skupia się na problemie dezinformacji w kontekście wyborów samorządowych, które odbyły się w Polsce 07.04.2024 roku (I tura) oraz 21.04.2024 roku (II tura). Uzupełniony jest o kwestie wydarzeń okołowyborczych oraz zagrożeń odnotowanych w czasie kampanii wyborczej. Poprzez analizę odnotowanych linii narracyjnych, trendów i mechanizmów rozpowszechniania dezinformacji, raport wyjaśnia sposób funkcjonowania dezinformacji w przestrzeni informacyjnej.

 

Pobierz raport
O projekcie
bezpiecznewybory.pl